? قناری زاهدان - نشانه های بیماری و درمان آنها

شناخت چند بیماری مهم و شایع در قناری

 1- بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری بی آنکه قناری علامتی از بیماری داشته باشد,نمایان وظاهرشدن جوشهایی برنگ خودپوست دراطراف منقارو یا درکنار و داخل دهان قناری. ازنظر بالینی سالم بوده وهیچ نشانه ای ازبیماری مشاهده نمیشود, روند بیماری کم بوده وقابل انتقال نمی باشد . ممکن است در...


موضوعات مرتبط: نشانه های بیماری و درمان آنها

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۰ | 23:9 | نويسنده : کمیل |

سالهاست که آبله پرندگان شناخته شده است . در ابتدا آن را یک بلای مجزا از سایر بیماریها می دانستند . ملاحظه می شد که در پرندگانی که به صورت مجتمعی یا آپارتمانی نگهداری می کردند این بیماری بروز می کرد .آبله پرندگان مانند...


موضوعات مرتبط: نشانه های بیماری و درمان آنها

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۰ | 14:57 | نويسنده : کمیل |

  نشانه ها بیماری و درمان آنها

نشانه هائی که بیان کننده ی حالات غیر طبیعی و عدم سلامت این گونه پرنده گان میباشد عبارتند از:

1-پف کردن پرنده و عدم تمایل به حرکت و خواب آلودگی

2-اختلال در وضعیت آرایش پرها و چسبیدن فضله به اطراف پرهای مخرج

3-نیمه باز شدن چشم ها و...


موضوعات مرتبط: نشانه های بیماری و درمان آنها

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 1:16 | نويسنده : کمیل |

 

بیماریها

ليستريوز

اينبيماری دراثر باکتريی بنام ليستريامونوسيتوژنز بوجود آمده و در بسياری ازانواع پرندگان و پستانداران ايجاد عوارض می کند . ولی در بين پرندگان , قناری نسبت به اين بيماری حساس تر است . انسان نيز نسبت به اين باکتریحساس بوده و گاهی دچار مننژيت می شود . معمولا باکتری از راه دهان واردبدن شده و بيماريزا می گردد . خوشبختانه نسبت به انواع ضدعفونی کننده هایرايج حساس می باشد و به سرعت از بين می رود . اين بيماری در شکل حاد موجبتلف شدن پرنده ظرف مدت يک تا دو روز می شود . در مواقعی که دوره بيماریطولانی تر می شود , عوارض عصبی مانند لرزش و پيچش گردن و فلجی نيز بروز میکند

 

 

 

کنه قناری

 

علائم: براي پي بردن به وجود كنه...


موضوعات مرتبط: نشانه های بیماری و درمان آنها

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 1:15 | نويسنده : کمیل |